Log ind
VÆRKTØJER
GeoLex
Opslagsværk med natur- geografiske begrebsforklaringer
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Kolofon

Naturgeografiportalen

ISBN 97887-625-0657-2
© 2014 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på Naturgeografiportalen er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret.

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra naturgeografiportalen.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Jesper Frænde
KONSULENTER: Agnes Witzke og Anders Skriver
INDLÆGNING: Helene Bjerg-Holm
GRAFISK DESIGN: Oncotype / Morten Westermann
FORFATTERE: Agnes Witzke, Anders Skriver, Andreas de Neergaard, Bente Secher, Birgit Sandermann Justesen, Christian Rundblad, Eigil Christiansen, Helle Askgaard, Jakob Arendrup Nielsen, Jesper Ranfelt, Jesper Theilgaard, Karsten Duus, Kjeld Erik Brødsgaard, Leif Vangdrup, Lene Kristensen, Niels Hernriksen, Ole Bennike, Ole Odgaard, Per Kalvig, Rasmus Ole Rasmussen, Søren Husted, Søren Poulsen
ANIMATIONER: Mads Bangsø
DIDAKTISKE KONSULENTER: Glen Volkers og Hanne Lillemose Sørensen
GIS-FILER: ARA

Tak til GEUS for brug af illustrationer.
Tak til studentermedhjælperne: Anders, Hannah, Mathias, Niels, Sune og Thomas