Log ind
VÆRKTØJER
GeoLex
Opslagsværk med natur- geografiske begrebsforklaringer
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen


Energi er, sammen med vand og mad, verdens vigtigste resurse. Befolkningsvæksten de sidste 100 år har været eksplosiv, hvilket sammen med den generelle velstandsstigning har medført en stigende efterspørgsel efter energiresurser. Behovet bliver til stadighed dækket af nye fund af fossile brændsler, olie, kul og gas, samt udvikling af vedvarende energikilder.

Fossile brændsler er en begrænset resurse. Hvor meget olie, kul og naturgas, der i fremtiden kan hentes op af undergrunden, afhænger – lidt forenklet – af samspillet mellem teknologiudvikling og omkostningerne ved udvindingen. Når efterspørgslen på fossile brændsler stiger, følger prisen med, hvilket er et af motiverne bag udviklingen af mere vedvarende energikilder.

Den anden motivation er konsekvenserne ved afbrændingen af fossile brændsler. Da alle fossile brændsler består af gammelt organisk materiale og dermed indeholder kulstof (C), sker der ved afbrændingen (C + O2 → CO2) et udslip af CO2, som er den mest betydende drivhusgas. En øget koncentration af drivhusgasser i atmosfæren vil føre til en stigning i den globale temperatur.

Den sidste motivation for overgang til vedvarende energikilder er forsyningssikkerheden. Da Danmarks egne fossile brændsler i Nordsøen er ved at være brugt, bliver vi afhængige af olie og gas, fx fra Mellemøsten, hvis ikke vi omlægger vores energiforsyning.

Inden du går i gang
  1. Danmark skal i stigende grad basere energiforsyningen på vedvarende energi fra bl.a. vindmøller og solceller – hvilke tanker sætter det i gang hos mig?
  2. Hvad ved jeg allerede om fossile brændsler og vedvarende energi, og hvor møder jeg de forskellige energikilder i min hverdag?
  3. Hvad vil jeg gerne arbejde med i relation til Danmarks muligheder for at gå fra brug af fossile brændsler til vedvarende energi?

Gå til første artikel

Til toppen