Log ind
VÆRKTØJER
GeoLex
Opslagsværk med natur- geografiske begrebsforklaringer
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Uddannelser, niveau og fag


STX

Naturgeografiportalens kernestof og problemstillinger dækker fuldt ud de faglige mål og herunder kernestof samt supplerende stof til al undervisning i naturgeografi på C- og B-niveau i STX. Portalen er desuden brugbar, men ikke nødvendigvis fuldt dækkende, til undervisningen i Geovidenskab A.

Naturgeografiportalen er meget velegnet som materiale til undervisningen i det naturvidenskabelige grundforløb (NV), da dens ”Problemstillinger” i overensstemmelse med NV bekendtgørelsen er ”eksemplariske og aktuelle” og har meget klare kontaktflader til gymnasieskolens andre naturvidenskabelige fag (se skemaet nedenfor).

Naturgeografiportalen er desuden meget velegnet som materiale til Almen Studieforberedelse (AS). En række af portalens problemstillinger rækker ind over grænsen til humaniora og især samfundsvidenskab. Det gælder ikke mindst ”Hvorfor opstår der sult i Sahellandene?”, ”Kina – Verdens værksted”, ”Grønland – Fremtiden i Arktis” og ”Global opvarmning”. Se skemaet nedenfor.

Endeligt danner Naturgeografiportalens problemstillinger et godt udgangspunkt for det samarbejde med andre fag, som Naturgeografi, i lighed med andre fag, skal indgå i. I det nedenstående skema er det angivet, hvilke fag hver af portalens problemstillinger mest oplagt vil kunne indgå i samarbejde med.

 

 

Biologi

Kemi

Fysik

Samfundsfag

Historie

Dansk

Sult i Sahel

x

 

 

x

x

 

Kampen om vandet

x

 

x

x

 

 

Kina – verdens værksted

 

x

 

x

x

 

Grønland – fremtiden i Arktis

x

x

x

x

x

x

Danmark – fra fossile brændsler

x

x

x

x

x

 

Jordens vilde kræfter

 

x

x

 

 

 

Mad til milliarder

x

x

 

x

 

 

Danmark – landskaber i evig forandring

x

 

 

x

x

x

Global opvarmning

x

x

x

x

 

 

 

HF

Naturgeografiportalens kernestof og problemstillinger dækker fuldt ud kravet til kernestoffet for geografiundervisningen i den naturvidenskabelige faggruppe på HF.

En række af Naturgeografiportalens problemstillinger danner desuden et godt udgangspunkt for de fællesfaglige emner, som det fællesfaglige samarbejde mellem geografi, kemi og biologi skal organiseres omkring. Det gælder især problemstillingerne ”Kampen om Vandet”, ”Mad til milliarder”, ”Danmark – fra fossile brændsler til vedvarende energi” og ”Global opvarmning”.