Log ind
VÆRKTØJER
GeoLex
Opslagsværk med natur- geografiske begrebsforklaringer
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen


Kernestoffet om geologi, landskabsdannelse, klima, hydrologi og energi omhandler Jordens grundlæggende naturprocesser og forhold og dermed naturgrundlaget for over syv milliarder menneskers liv. Dette kernestof viser, hvordan den stadigt voksende befolkning sætter dette naturgrundlag under stigende pres og hvordan de store forskelle i erhvervsudvikling og levevilkår mellem i- og ulande nødvendiggør en mere bæredygtig udvikling.

FABRIKSARBEJDERE, BANGLADESH. Fabriksarbejdere i Bangladesh tager sig et hvil fra arbejdet med at lave stålwire af metal fra et skrottet fragtskib. Den stigende produktion giver mangel på en række resurser, herunder metaller. Lave lønninger og miljøkrav i lande som Bangladesh gør det rentabelt at sejle udtjente skibe dertil for at blive skrottede, så stålet kan genbruges. Spørgsmålet er, om dette gavner landets udvikling. Og om en sådan udvikling er bæredygtig?  ©iStockphoto

Gå første artikel

Til toppen