Log ind
VÆRKTØJER
GeoLex
Opslagsværk med natur- geografiske begrebsforklaringer
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

KortanalyseDet rumlige element er centralt for alle naturgeografiens kerneområder. Kort har altid været et helt centralt værktøj, når naturgeografien har skullet beskrive og analysere rumlige mønstre. Vi bruger kort, når vi skal overskue og forstå forskellige aspekter af eller steder på Jorden. Først klarede vi os med mundtlige fortællinger om landskaber, og senere indridsede man kort på sten og lerplader. I år 500 f.v.t. tegnede Hekataios fra Grækenland det ældste bevarede kort over den verden, man dengang kendte til. Senere fulgte moderne topografiske og tematiske kort på tryk. Og nu er GIS blevet det helt centrale værktøj, når vi skal arbejde med forskellige datas rumlige udbredelse.

KORT, OKSBØL. ©Geodatastyrelsen

Gå til første artikel

Til toppen