Log ind
VÆRKTØJER
GeoLex
Opslagsværk med natur- geografiske begrebsforklaringer
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen


Energi er et af de vigtigste og mest grundlæggende begreber i hverdagen. Man taler om energi i forbindelse med, at man spiser, dyrker sport, varmer værelset op og i mange andre situationer. I naturgeografien skelner vi mellem forskellige energiformer og redegør for strømmene imellem dem. Særligt fokus har vi på de fossile brændslers geologiske dannelse, vores forbrug af dem og på de alternative energistrømme, vi søger at udnytte, fordi vores nuværende energiforbrug påvirker atmosfæren og klimaet.

MÆRSKS OLIEBOREPLATFORM I HAFDAN-FELTET I NORDSØEN. Forekomsterne af olie og naturgas i den danske del af Nordsøen stammer typisk fra organiske aflejringer i Øvre Jura, det vil sige for 158-141 millioner år siden. I dag udgør de en vigtig del af vores energiforsyning og nationaløkonomi. ©Scanpix

Gå til første artikel

Til toppen